Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich używanie.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

Zgłoszenie o naruszeniu Praw Autorskich / DMCA

  Administrator Serwisu tb7.pl przestrzega międzynarodowego i polskiego prawa. W związku z tym będzie reagował na wszystkie wiarygodne zawiadomienia dotyczące wszelkich naruszeń prawa w Serwisie, najszybciej jak to będzie możliwe.

  Użytkownik Serwisu tb7.pl w trakcie zakładania konta w Serwisie jest informowany o Regulaminie Serwisu, który wyraźnie mówi o tym, że zabronione jest łamanie Prawa w naszym Serwisie.

  Użytkownik rejestrując się - oświadcza, że przeczytał Regulamin i akceptuje go w całości.
  Jeżeli pomimo tego - zauważą Państwo, że któryś z Materiałów w jakikolwiek sposób narusza Prawo - prosimy o zawiadomienie nas poprzez:
  - poniższy formularz lub
  - zakładkę Kontakt lub
  - poprzez e-mail pomoc@tb7.pl

  Wskazane Materiały naruszające Prawo - zostaną niezwłocznie usunięte przez Administratora Serwisu oraz nie pojawią się już ponownie w wynikach wyszukiwania Wyszukiwarki.

  Użytkownik, który naruszył Państwa Prawa - otrzyma surowe upomnienie oraz jego konto zostanie zablokowane (tak aby nie mógł dalej naruszać Państwa praw).


  Podstawa prawna: Artykuł 14 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002r (DZ.U.2002.144.1204 z późniejszymi zmianami).
 1. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.